Expertise Episcope B.V.

Het werkgebied van Episcope B.V. is dat van de Civiele Techniek, meestal onshore maar ook offshore.


Wij zijn gespecialiseerd in sleufloze technieken voor de ondergrondse aanleg van kabels, pijpleidingen en mantelbuizen. Daarnaast hebben wij kennis en ervaring van het maken van bouwputten en het uitvoeren van funderingstechnieken.


Geografisch gezien strekt ons werkgebied zich uit tot Nederland en omringende West-Europese landen.

Episcope B.V.

Adviesbureau Civiele Techniek

Episcope Expertise Episcope Risk Engineering Episcope Consultancy Episcope Diensten Episcope Werkgebied Episcope Projecten Episcope Opdrachtgevers Episcope Contact

© 2021 - Episcope B.V. | website by Mediartist Productions | CMS door Tim365