Expertise Episcope B.V.
De nieuwe warmteweg

De Nieuwe Warmteweg (DNWW) is de naam van een leiding die dwars door de haven en de stad Rotterdam komt te liggen. Een Extra Large verwarmingsbuis van maar liefst 26 kilometer. Warmte die over is in de haven gaat via het warmtenet naar woningen en bedrijven in het zuidelijke deel van de stad, zodat deze restwarmte op een nuttige manier kan worden ingezet.

 

26 KILOMETER

Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het in totaal 26 km lange leidingentracé is opgedragen aan Visser & Smit Hanab B.V. te Papendrecht. Bij de aanleg van de leiding komt veel kijken, alleen al omdat De Nieuwe Warmteweg onder de grond komt te liggen.

 

ONDERGRONDSE KRUISING

Bijzondere ondergrondse kruisingen in het leidingentracé zijn:

  1. Oude Maas, leidingverbinding tussen Botlek en Hoogvliet, 2 staal-in- staal leidingen DN500/700 met een lengte van 1.050 meter aangelegd middels HDD-boringen;
  2. Katendrecht, leidingverbinding tussen Kop van Zuid en Brielselaan, 2 staal-in-staal leidingen DN400/600 met een lengte van 1.500 meter aangelegd middels HDD-boringen;
  3. Lombardijen, mantelbuis onder de spoorlijn Rotterdam – Breda, de HSL en de Havenspoorlijn, DN2000 met een lengte van 160 meter aangelegd middels een schildboring.

 

RISICOBEWUST

Constructieverzekeraars van het project hebben Risk Control als voorwaarde gesteld voor de uitvoering van de bijzondere leidingenkruisingen. Visser & Smit Hanab B.V. heeft Episcope de Risk Control taak opgedragen. Uit hoofde van deze taak heeft Episcope bijgedragen aan een risicobewuste voorbereiding en uitvoering van de werken. Alle kruisingen zijn succesvol gerealiseerd.


Het tracé van DNWW

Episcope B.V.

Adviesbureau Civiele Techniek

Episcope Expertise Episcope Risk Engineering Episcope Consultancy Episcope Diensten Episcope Werkgebied Episcope Projecten Episcope Opdrachtgevers Episcope Contact

© 2016 - Episcope B.V. | website by Mediartist Productions | CMS door Tim365