Expertise Episcope B.V.
Direct Drill Manslacht (D)

Op 12 kilometer voor de Scheveningse kust is in opdracht van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. een nieuw olieproductieplatform in het zogenoemde Amstelveld (Q13a-A) geplaatst.

 

HOOGSPANNINGSKABEL

Alle platforms op de Noordzee produceren zelf hun elektriciteit, doorgaans met gas dat bij de winning vrijkomt. Op deze locatie wordt weinig gas verwacht, waardoor een dieselgenerator nodig zou zijn. Dankzij de aanwezigheid van een oude rioolbuis onder de duinen en de ligging voor de kust, bleek een milieuvriendelijker alternatief mogelijk. Het platform is met een hoogspanningskabel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van Stedin. Het betreft hier een primeur; de eerste zee-aansluiting op het netwerk van Stedin is een feit.

 

RIOOLBUIS

De oude rioolbuis is benut als passage van de zeewering. De aanleg van de kabel werd in het voorjaar van 2012 voorbereid door eerst een 200 meter lange mantelbuis door het riool te voeren. Op het land, achter de duinen, was het riool toegankelijk via een bestaand betonnen schuivenhuis. Op het strand moest de diepgelegen rioolbuis bereikbaar worden gemaakt in een sleuf tussen stalen damwanden. In het voorjaar van 2013 is de zeekabel aan land en door de mantelbuis heen getrokken. Begin 2014 is de oliewinning gestart.

 

In opdracht van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. heeft Episcope samen met betrokken partijen het ontwerp en de uitvoeringsmethoden geoptimaliseerd en de uitvoering begeleid.

Foto's: Ralf Koll

Episcope B.V.

Adviesbureau Civiele Techniek

Episcope Expertise Episcope Risk Engineering Episcope Consultancy Episcope Diensten Episcope Werkgebied Episcope Projecten Episcope Opdrachtgevers Episcope Contact

© 2021 - Episcope B.V. | website by Mediartist Productions | CMS door Tim365